استخدام کارشناس بیمه در شعبات بانک در بیمه سامان در قم
مشخص نشده
۱ روز قبل
قم
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس بیمه در شعبات بانک در بیمه سامان در قم
مشخص نشده
۸ روز قبل
قم
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند بیمه در بیمه مرکزی در تهران
۱۳ روز قبل
تهران منطقه ۲، دانشگاه شریف
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس خسارت درمان در ازکی در تهران
۳۶ روز قبل
تهران منطقه ۶، توانیر
تمام وقت
استخدام کارشناس ارزیابی خسارت اسناد دارویی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۷ روز قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت پاره وقت