استخدام مومکار و سنگ سوار کن در مجموعه ی طلاسازی بحرینی در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت
استخدام مومکار شاخه کار با بیمه در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۹ روز قبل
تهران منطقه ۶، ایرانشهر
تمام وقت
استخدام طلاساز (طراح بسابکار) با بیمه در یک طلاسازی معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت
استخدام مونتاژ کار و آب کار طلا در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
تمام وقت
استخدام جوشکار لیزر با بیمه، حقوق 6تومان در یک کارگاه طلاسازی در تهران
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام بسابکار با حقوق عالی در کارگاه پرنس در تهران
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام مومکار با بیمه در کارگاه طلاسازی گل در میدان ولیعصر
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
تمام وقت