استخدام بسابکار طلا و جواهر با حقوق تا 9 میلیون، پاداش و بیمه در تهران
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۲، امامزاده یحیی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طلاساز با اضافه کاری در یک کارگاه در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت
استخدام طلاساز با اضافه کاری در یک کارگاه در تهران
مشخص نشده
۴ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت
استخدام بسابکار طلا و جواهر با حقوق تا 9 میلیون، پاداش و بیمه در تهران
۱۲ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، امامزاده یحیی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تعدادی نیرو جهت کارگاه طلاسازی در تبریز
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت