استخدام پلی استرکار ماهر به صورت روزمزد در مشهد
مشخص نشده
۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نقاش ماهر اتومبیل در مشهد
مشخص نشده
۱۲۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رنگ کار مبلمان در صنایع چوب استحکام در خراسان رضوی
مشخص نشده
۲۰۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت پاره وقت
استخدام نیروی با تجربه جهت صافکاری و نقاشی در مشهد
مشخص نشده
۲۶۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رویه کوب، خیاط، نجار ، رنگ کار ماهر در مشهد
مشخص نشده
۲۷۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۳۰۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نصاب و استادکار ماهر، پلی استرکار در مشهد
مشخص نشده
۳۰۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت