استخدام سرپرست روابط عمومی با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت بروکس در تهران
۸ روز قبل
تهران منطقه ۴، سید خندان
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سرپرست روابط عمومی با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت بروکس در تهران
۲۹ روز قبل
تهران منطقه ۴، سید خندان
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت