در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام چند نفر قطعه کار مرغ جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۱۴۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام قطعه کار مرغ و ماهی و قصاب ماهر در مشهد
مشخص نشده
۲۰۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در پروتئین استقلال در مشهد
مشخص نشده
۲۱۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت