استخدام تعدادی نیروی کار در مجموعه غذایی در مشهد
مشخص نشده
۵۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت