آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام پلی استرکار ماهر به صورت روزمزد در مشهد
مشخص نشده
۱۰۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۴۰۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام استادکار نقاش ماهر ساختمان در البرز
مشخص نشده
۸۰۰ روز قبل
البرز
پروژه‌ای
استخدام نیرو جهت نقاشی ساختمان در شهر اصفهان
مشخص نشده
۹۸۰ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام تعدادی پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۱۱۳۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۱۱۵۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پلی استر کار ماهر در مشهد
مشخص نشده
۱۱۷۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت