در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۲۶۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام استادکار نقاش ماهر ساختمان در البرز
مشخص نشده
۶۶۵ روز قبل
البرز
پروژه‌ای
استخدام نیرو جهت نقاشی ساختمان در شهر اصفهان
مشخص نشده
۸۴۵ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام تعدادی پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۹۹۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۱۰۱۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پلی استر کار ماهر در مشهد
مشخص نشده
۱۰۳۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت