استخدام سرپرست کنترل کیفی در کارگاه تولیدی پوشاک فلورشاپ در تهران
۱ روز قبل
تهران نسیم شهر
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان
تمام وقت