استخدام کارگر جهت کار در چاپ سیلک در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پرسنل ماهر در چاپ سیلک فرزین در مشهد
مشخص نشده
۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت چاپ سیلک در مشهد
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت