استخدام کارگر ساده انبار با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، منیریه
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارگر انبار با بیمه در شرکت شالمد در یوسف آباد
مشخص نشده
۴۴ روز قبل
تهران منطقه ۶، یوسف اباد
تمام وقت
استخدام کارگر انبار کتاب با بیمه در انتشارات سبزان در میدان فردوسی
مشخص نشده
۴۵ روز قبل
تهران منطقه ۶، ایرانشهر
تمام وقت