استخدام خانه دار و نظافتچی با بیمه در هتل مارلیک در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، خاقانی
تمام وقت
استخدام خانه دار در هتل جوارالملک در مشهد
مشخص نشده
۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار در یک مجموعه معتبر در خراسان رضوی
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی کار جهت همکاری در هتل در مشهد
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانه دار در هتل پیروزی در اصفهان
مشخص نشده
۴۰ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام خانه دار و نیروی خدماتی جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۴۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت