استخدام تکنسین داروخانه در یک داروخانه معتبر در محدوده قلهک
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، قلهک
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام کارآموز داروخانه در یک داروخانه معتبر در آذربایجان شرقی
مشخص نشده
۱ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت کارآموزی
استخدام تکنسین دارویی در داروخانه جاوید در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نسخه پیچ (تکنسین دارویی) با بیمه در داروخانه دکتر قهرمانی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۰، امام خمینی(ره)
تمام وقت پاره وقت
استخدام نسخه پیچ در داروخانه دکتر یوسفی در تهران
مشخص نشده
۲ روز قبل
تهران منطقه ۴، مجید آباد
تمام وقت
استخدام نسخه پیچ دارویی با بیمه در یک داروخانه در تهران
مشخص نشده
۱۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت