استخدام تکنسین داروخانه با بیمه و پاداش در داروخانه شبانه روزی شفق در تهران
تهران منطقه ۱۷، وصفنارد
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام تکنسین دارویی با بیمه، بیمه تکمیلی در بیمارستان تریتا در تهران
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۲۲، دریاچه شهدای خلیج فارس
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام تکنسین داروخانه در داروخانه دکتر رضایی در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، شهر آرا
تمام وقت
استخدام تکنسین دارویی داروخانه بیمارستان در تهران
مشخص نشده
۹ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، شاهین
تمام وقت
استخدام تکنسین داروخانه در داروخانه دانا در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۸، هفت حوض
تمام وقت پاره وقت
استخدام تکنسین داروخانه در داروخانه دکتر خرازی در تهران
مشخص نشده
۹ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، آبشار تهران
تمام وقت