استخدام کارمند بخش حراست در موسسه نظم پویا پارسیان در تهران
تهران منطقه ۵، ارم
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت