استخدام تخته کار و کمک آشپز جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کباب گیر در محدوده گاز در مشهد
مشخص نشده
۸۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی کباب گیر مسلط به تخته کاری در مشهد
مشخص نشده
۱۱۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت