استخدام کارگر جهت کار در فضای سبز در قم
مشخص نشده
۲۲۴ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام باغبان و آبیار وارد به کار در زنجان
مشخص نشده
۴۱۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام زوج جهت نگهداری و آبیاری باغ در مشهد
مشخص نشده
۶۱۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در باغ در مشهد
مشخص نشده
۶۳۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت