استخدام بینایی سنج در یک عینک سازی در خرمشهر
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
خوزستان
تمام وقت
استخدام دستیار اپتومتریست در هلدینگ سینوهه در تهران
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
پاره وقت
استخدام اپتومتریست در یک فروشگاه عینک در تهران
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
تهران منطقه ۶، دانشگاه تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام بینایی‌سنج جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام اپتومتریست در عینک مرکزی در تهران
مشخص نشده
۵۰ روز قبل
تهران شهر قدس
تمام وقت
استخدام اپتومتریست جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۶۹ روز قبل
تهران
تمام وقت