ارسال آسان
استخدام مدیر تضمین کیفیت در بازرسی دیدبان سنجش امیرکبیر (DSAK) در تهران
تهران منطقه ۵، جنت آباد جنوبی
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت