استخدام اپراتور جهت چاپ بنر در مشهد
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارمند چاپ و صحافی دیجیتال با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت کارآموزی
استخدام کارمند ماهر در زمینه چاپ با بیمه، عیدی و سنوات در تهران
مشخص نشده
۱۴۲ روز قبل
تهران منطقه ۱۸، شاد آباد
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سیلک کار در یک چاپخانه معتبر در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱۵۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت