استخدام مترجم مسلط به زبان ترکی استانبولی و انگلیسی در شیراز
فارس
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 4,500,000 تومان
تمام وقت