ارسال آسان
Hiring Scrum Master in Tehran
۱ روز قبل
تهران District 3, Jordan
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر توسعه نرم افزار در بازار فیشاپینگ در تهران
تهران منطقه ۵، شهران شمالی
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
تمام وقت
مدیر فنی - CTO
PHP | Node.js | MySQL
ارسال آسان
استخدام مدیر پروژه نرم افزار با درآمد تا 25 میلیون در گروه مهندسی هیراد
تهران منطقه ۳، ظفر
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان تا 25,000,000 تومان
تمام وقت
مدیر فنی - CTO
Android | iOS | Java
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام مدیر توسعه نرم افزار حقوق از 25میلیون و بیمه تکمیلی در شرکت چاپ آقا
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، بلوار کشاورز
حقوق ثابت از 25,000,000 تومان
تمام وقت
مدیر فنی - CTO
استخدام اسکرام مستر (Scrum Master) در شرکت پرشان تک افزار در تهران
۳۰ روز قبل
تهران منطقه ۱، دزاشیب
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت دورکاری
Scrum | Blockchain | Git