استخدام کارگر ماهر با بیمه در یک شرکت معتبر در شهر قدس
مشخص نشده
۵۱ روز قبل
تهران شهر قدس
تمام وقت
استخدام چرخکار ماهر کیف دوز جهت کار در کرج
مشخص نشده
۹۴ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام چرخکار جهت کار در کیف دوزی در مشهد
مشخص نشده
۱۱۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت