ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام کارمند مسلط به زبان انگلیسی در آذربایجان غربی
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
آذربایجان غربی
تمام وقت دورکاری
ارسال آسان
استخدام 6 عنوان شغلی در موسسه نگاه مشرق میانه در تهران
۲ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
استخدام مترجم با بیمه در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام مترجم انگلیسی در پارس ترنس در اصفهان
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
اصفهان
پاره وقت دورکاری
ارسال آسان
استخدام مترجم فارسی به انگلیسی در دارالترجمه الیپی در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
پروژه‌ای دورکاری
ارسال آسان
استخدام مترجم انگلیسی در پارس ترنس در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
پاره وقت دورکاری
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام کارمند مسلط به زبان انگلیسی در آذربایجان شرقی
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت دورکاری
استخدام مترجم یار / فرم زن انگلیسی در دفتر ترجمه رسمی شماره 932 در کرج
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
البرز کرج، منطقه ۱، عظیمیه
تمام وقت