استخدام نیرو جهت شیفت صبح هتل در مشهد
مشخص نشده
امروز
خراسان رضوی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارمند رزرویشن با بیمه و پاداش در هتل حنا در تهران
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند رزرویشن با بیمه و پاداش در هتل حنا در تهران
۸ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام پذیرشگر هتل در هتل آپارتمان پاتاق کرمانشاه
کرمانشاه
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 4,500,000 تومان
تمام وقت