استخدام پلی استرکار ماهر به صورت روزمزد در مشهد
مشخص نشده
۱۲ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نقاش ماهر اتومبیل در مشهد
مشخص نشده
۱۲۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رنگ کار مبلمان در صنایع چوب استحکام در خراسان رضوی
مشخص نشده
۲۰۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت پاره وقت
استخدام نیروی با تجربه جهت صافکاری و نقاشی در مشهد
مشخص نشده
۲۵۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رویه کوب، خیاط، نجار ، رنگ کار ماهر در مشهد
مشخص نشده
۲۶۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پلی استرکار ماهر و نیمه ماهر جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۲۹۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نصاب و استادکار ماهر، پلی استرکار در مشهد
مشخص نشده
۳۰۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت