ارسال آسان
استخدام اپراتور کامپیوتر در فروشگاه اینترنتی کتاب کودک و نوجوان عموکتابی
۱ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام اپراتور کامپیوتر در فروشگاه اینترنتی کتاب کودک و نوجوان عموکتابی
۷ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت