استخدام تحلیلگر نرم افزار با مزایا در مجموعه نوین دِو در فارس
مشخص نشده
۱۱ روز قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
ارشد - Senior
Scrum