استخدام کارشناس مامایی با حداقل 7 میلیون حقوق و بیمه در یک مرکز سالمندان
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام دستیار پزشک با بیمه در یک کلینیک پوست و مو در تهران
مشخص نشده
۸ روز قبل
تهران منطقه ۱، قیطریه
تمام وقت
استخدام پرستار در مطب سپهر در تهران
مشخص نشده
۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام خانم با مدرک پیراپزشکی در مشهد
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پرستار در مطب سپهر در تهران
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
تهران
تمام وقت