استخدام رویه کوب، خیاط، نجار ، رنگ کار ماهر در مشهد
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خیاط ماهر مبلمان و رویه کوب ماهر در مشهد
مشخص نشده
۶۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رویه کوب، خیاط، نجار ، رنگ کار ماهر در مشهد
مشخص نشده
۹۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت