استخدام آشپز با جقوق تا 7 میلیون و بیمه در یک مرکز سالمندان در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام آشپز در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام آشپز در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت