استخدام تکنسین تاسیسات ساختمان در ساختمانی سرو پایه جهرم در فارس
فارس
حقوق ثابت تا 15,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری