ارسال آسان
استخدام تحلیلگر on-chain بازار کریپتو در شرکت سیتکس در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
پاره وقت دورکاری
ارسال آسان
استخدام تحلیلگر فاندامنتال بازار کریپتو در شرکت سیتکس در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
تمام وقت پاره وقت
استخدام تریدر ارز دیجیتال و فارکس در یک شرکت معتبر در سیستان و بلوچستان
مشخص نشده
۸ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تریدر ارز دیجیتال و فارکس در یک شرکت معتبر در خراسان رضوی
مشخص نشده
۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تریدر ارز دیجیتال و فارکس در یک شرکت معتبر در خوزستان
مشخص نشده
۸ روز قبل
خوزستان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تریدر ارز دیجیتال و فارکس در یک شرکت معتبر در زنجان
مشخص نشده
۸ روز قبل
زنجان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تریدر ارز دیجیتال و فارکس در یک شرکت معتبر در آذربایجان شرقی
مشخص نشده
۸ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تریدر ارز دیجیتال و فارکس در یک شرکت معتبر در چهارمحال و بختیاری
مشخص نشده
۸ روز قبل
چهارمحال و بختیاری
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تریدر ارز دیجیتال و فارکس در یک شرکت معتبر در همدان
مشخص نشده
۸ روز قبل
همدان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تریدر ارز دیجیتال و فارکس در یک شرکت معتبر در کهگیلویه و بویراحمد
مشخص نشده
۸ روز قبل
کهگیلویه و بویراحمد
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تریدر ارز دیجیتال و فارکس در یک شرکت معتبر در سمنان
مشخص نشده
۸ روز قبل
سمنان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تریدر ارز دیجیتال و فارکس در یک شرکت معتبر در فارس
مشخص نشده
۸ روز قبل
فارس
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تریدر ارز دیجیتال و فارکس در یک شرکت معتبر در ایلام
مشخص نشده
۸ روز قبل
ایلام
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تریدر ارز دیجیتال و فارکس در یک شرکت معتبر در خراسان جنوبی
مشخص نشده
۸ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تریدر ارز دیجیتال و فارکس در یک شرکت معتبر در گلستان
مشخص نشده
۸ روز قبل
گلستان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تریدر ارز دیجیتال و فارکس در یک شرکت معتبر در قم
مشخص نشده
۸ روز قبل
قم
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تریدر ارز دیجیتال و فارکس در یک شرکت معتبر در کرمان
مشخص نشده
۸ روز قبل
کرمان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تریدر ارز دیجیتال و فارکس در یک شرکت معتبر در خراسان شمالی
مشخص نشده
۸ روز قبل
خراسان شمالی
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام تریدر ارز دیجیتال و فارکس در یک شرکت معتبر در کردستان
مشخص نشده
۸ روز قبل
کردستان
تمام وقت پاره وقت دورکاری