ارسال آسان
استخدام سوپروایزر در یک کافه در محدوده بلوار کشاورز تهران
مشخص نشده
۹ روز قبل
تهران منطقه ۶، بلوار کشاورز
تمام وقت
استخدام سوپروایزر رستوران با بیمه و پاداش در مجموعه فودگاردن تهران
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
تمام وقت