استخدام کارشناس مناقصات در یک شرکت بین المللی در تهران
مشخص نشده
۱۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، ونک
تمام وقت
استخدام کارشناس مناقصات در یک شرکت معتبر در محدوده عباس آباد
مشخص نشده
۱۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس امور حقوقی و قراردادها در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام کارشناس مناقصات در یک شرکت معتبر در محدوده عباس آباد
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت