ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با دریافتی تا 5 میلیون و بیمه در تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت