ارسال آسان
استخدام مامور آمارگیر در شرکت EMRC در گیلان
۱ روز قبل
گیلان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی
ارسال آسان
استخدام مامور سرشماری با حقوق ثابت در شرکت EMRC در اصفهان
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام پرسشگر با بیمه در شرکت صنعتی بهشهر در فارس
۱ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 2,000,000 تومان تا 2,500,000 تومان
پاره وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام پرسشگر میدانی با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت EMRC در خوزستان
۱ روز قبل
خوزستان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
ارسال آسان جدید
استخدام مامور آمارگیر در شرکت EMRC در مازندران
۱ روز قبل
مازندران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی
ارسال آسان جدید
استخدام پرسشگر با بیمه در شرکت صنعتی بهشهر در خراسان رضوی
۱ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 2,000,000 تومان تا 2,500,000 تومان
پاره وقت پروژه‌ای
استخدام پرسشگر با بیمه در شرکت صنعتی بهشهر در فارس
۹ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 2,000,000 تومان تا 2,500,000 تومان
پاره وقت پروژه‌ای
استخدام پرسشگر با بیمه و بیمه تکمیلی در تهران
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
تهران منطقه ۵، پونک شمالی
تمام وقت پاره وقت
استخدام پرسشگر میدانی با بیمه، حقوق تا 8 میلیون تومان، پاداش در تهران
تهران منطقه ۵، باغ فیض
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام پرسشگر میدانی در شرکت nexlooks در تهران
۱۹ روز قبل
تهران منطقه ۲، شهرک غرب
پاره وقت پروژه‌ای
استخدام آمارگر میدانی در شرکت EMRC در ونک
۲۲ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
تمام وقت
استخدام پرسشگر در شرکت EMRC در تهران
۳۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، سعادت آباد
پروژه‌ای
استخدام پرسشگر در یک شرکت معتبر در سنندج
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
کردستان
تمام وقت پروژه‌ای