استخدام نیروی فنی برق قدرت در یک واحد تولیدی در مشهد
مشخص نشده
۱۲۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی ترانس پیچ در قم
مشخص نشده
۴۵۰ روز قبل
قم
تمام وقت