ارسال آسان جدید
استخدام مشاور امور مهاجرتی با حقوق 7میلیون در شرکت هرا گشت پارسه در تهران
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، ولنجک
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس امور مهاجرت با حقوق 6 تا 15 میلیون، پاداش و بیمه
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مشاور امور مهاجرتی با حقوق 7میلیون در شرکت هرا گشت پارسه در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، ولنجک
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس اخذ پذیرش تحصیلی و ویزا با بیمه و پاداش در تهران
مشخص نشده
۶ روز قبل
تهران منطقه ۶، بهجت آباد
تمام وقت دورکاری
استخدام کارشناس امور مهاجرت با حقوق 6 تا 15 میلیون، پاداش و بیمه
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس امور مهاجرت به همراه بیمه و پاداش در مجموعه کارت سبز
۱۰ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، هوانیروز
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام مشاور امور مهاجرتی با حقوق 7میلیون در شرکت هرا گشت پارسه در تهران
۱۴ روز قبل
تهران منطقه ۱، ولنجک
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان
تمام وقت