استخدام اتوکار با بیمه در یک تولیدی معتبر پوشاک در تهران
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۷، امام زاده حسن (ع)
تمام وقت
استخدام اتوکار در یک مجموعه معتبر در محدوده جیحون
مشخص نشده
۹ روز قبل
تهران منطقه ۱۰، جیحون
تمام وقت
استخدام خیاط با بیمه در اولد تیلور در تهران
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
تهران منطقه ۱۹، دولتخواه شمالی
تمام وقت
استخدام اتوکار حرفه ای با بیمه در شرکت نیواریا در تهران
۲۶ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، شهرک راه آهن
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت