ارسال آسان
استخدام نماینده علمی فروش (دارویی) با حقوق تا 11 میلیون، بیمه و پاداش
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 11,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نماینده علمی فروش (دارویی) با حقوق 7 تا 11 میلیون و بیمه در قم
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 11,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نماینده علمی فروش (دارویی) با حقوق 7 تا 11 میلیون و بیمه در خوزستان
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 11,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نماینده علمی فروش (دارویی) با بیمه، پاداش، پورسانت/ آذربایجان شرقی
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 11,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نماینده علمی فروش (دارویی) با حقوق تا 11 تومان، پورسانت در فارس
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 11,000,000 تومان
تمام وقت