استخدام مجری در شرکت ترخیص پتروشیمی نوین گسترش ایرانیان در البرز
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، عظیمیه
تمام وقت
استخدام مجری در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام مجری و گوینده خبر در یک تلویزیون اینترنتی در تهران
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
تهران منطقه ۷، نیلوفر
حقوق ثابت از 1,000,000 تومان
تمام وقت دورکاری
استخدام مجری در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام مجری در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام مجری در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۷۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام بازیگر و مجری در یک شرکت تولیدی در تهران
مشخص نشده
۸۵ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
پاره وقت پروژه‌ای