استخدام تعدادی نیرو جهت پخش تراکت در مشهد
مشخص نشده
۵۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تراکت پخش کن با بیمه تکمیلی، پاداش و وام در تهران
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام نیرو جوان جهت پخش تراکت در مشهد
مشخص نشده
۱۰۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت پخش تراکت در مشهد
مشخص نشده
۱۲۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تراکت پخش کن ماهر جهت همکاری در کرج
مشخص نشده
۱۴۱ روز قبل
البرز
تمام وقت