استخدام مدیر تولید در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز شهر جدید هشتگرد
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس حشره شناسی پزشکی با بیمه و پاداش در کاشان
مشخص نشده
۳ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس فنی با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت