اعطای نمایندگی فروش کارت تخفیف در خراسان رضوی
مشخص نشده
۳۲۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
اعطای نمایندگی فروش کارت تخفیف در مازندران
مشخص نشده
۳۲۹ روز قبل
مازندران
تمام وقت
اعطای نمایندگی یک شرکت بیمه ای معتبر در لرستان
مشخص نشده
۵۹۴ روز قبل
لرستان
تمام وقت پاره وقت