استخدام نماینده علمی (مدرپ) با حقوق 9 تومان در زرین رویا در اصفهان
۱ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام Med Rep در شرکت سلدا سلامت درمان پارس در شیراز
فارس
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان جدید