استخدام گرافیست وب با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران منطقه ۲، توحید
تمام وقت
استخدام گرافیست وب با بیمه و پاداش در شرکت ارتباطات شبکه هزاره پویا/ تهران
تهران منطقه ۷، سهروردی - باغ صبا
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام گرافیست وب در مجموعه وبزی در تهران
۲۲ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام گرافیست وب با بیمه و پاداش در شرکت ارتباطات شبکه هزاره پویا/ تهران
تهران منطقه ۷، سهروردی - باغ صبا
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام گرافیست وب با بیمه و پاداش در شرکت ارتباطات شبکه هزاره پویا
تهران منطقه ۷، سهروردی - باغ صبا
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام گرافیست وب در مجموعه وبزی در تهران
۴۰ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت