استخدام کارآموز تعمیر موبایل در هیرا موبایل در فارس
مشخص نشده
۶۶ روز قبل
فارس
تمام وقت کارآموزی