استخدام مدیر برنامه با مدرک لیسانس مدیریت در کرج
استخدام کارشناس طرح و برنامه با مدرک صنایع
استخدام ۴ عنوان شغلی جهت شرکت تولیدی قطعات خودرو در کرج
استخدام ۵ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در البرز
استخدام شش ردیف شغلی در شرکت حدیدسازان در البرز
استخدام ۳ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر تولیدی در البرز
استخدام ۶ ردیف شغلی دریک شرکت صنایع غذایی/البرز،هشتگرد
استخدام کارشناس برنامه ریزی استراتژیک و تعالی سازمانی - البرز
استخدام سه ردیف شغلی در مرکز توسعه و پژوهش خشت ماندگار- البرز