ارسال آسان
استخدام مدیر کنترل کیفی با حقوق تا ۱۲ میلیون در اهورا دارو در شیراز
۱ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول کنترل کیفی و اپراتور تولید در بوشهر
مشخص نشده
۱ روز قبل
بوشهر
تمام وقت