استخدام کارآموز نصب آسانسور در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام نصاب آسانسور در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام نصاب آسانسور و سرویس کار در تهران
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
تهران
تمام وقت