استخدام سرویس کار ماهانه خودرو در تعویض روغنی بهار در البرز
مشخص نشده
۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۱، بهار
تمام وقت
استخدام تعویض روغنی با حقوق تا 7500 تومان، بیمه در اتو سرویس فلش در مشهد
مشخص نشده
۵ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 7,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام تعمیرکار تعویض روغنی با بیمه در تعمیرگاه برادران سادات در تهران
مشخص نشده
۵۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، نظام آباد
حقوق ثابت 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام تعمیرکار تعویض روغنی در تهران
مشخص نشده
۶۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام نیروی آپاراتی جهت همکاری در همدان
مشخص نشده
۸۳ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام همکار ماهر جهت کار در تعویض روغن در مشهد
مشخص نشده
۱۲۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی ماهر جهت کار در آپاراتی در مشهد
مشخص نشده
۱۲۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت